Antons Kökar

Övernattning på Kökar vid Antons Gästhem

Hitta till Antons

Antons rum och lägenheter ligger i Munkvärvan,
ca 3 km från färjan.

Följ vägen från färjan till den första t-korsningen, sväng höger och fortsätt ännu 1,5 km och du ser den gamla huvudbyggnaden på högra sidan av huvudvägen.

VÄLKOMMEN!

Antons ligger nära

- kyrkan 1,5 km
- vandringsled på Kalen 1 km
- bronsåldersbyn Otterböte 1,5 km
- havet 500 m
- livmedelskiosk 1 km
- simstrand 1 km